Our Times- 我的少女时代 – 电影主題曲 -小幸运

Our Times- 我的少女时代 - 电影主題曲 -小幸运

Ann白安 – 是什麼讓我遇見這樣的你 What brings me to you

Ann白安 - 是什麼讓我遇見這樣的你 What brings me to you

王耀楊 Eric Wang [ 你的世界 YOUniverse ]Official Music Video(《做工的人》戲劇主題曲)

王耀楊 Eric Wang [ 你的世界 YOUniverse ]Official Music Video(《做工的人》戲劇主題曲)

茄子蛋EggPlantEgg – 浪流連 Waves Wandering

茄子蛋EggPlantEgg - 浪流連 Waves Wandering

Đài Loan thân thiện

Đài Loan thân thiện

等一個人咖啡

等一個人咖啡

那就這樣吧 – 動力火車

那就這樣吧 - 動力火車

Đài Loan 1958 – 2012

Đài Loan 1958 - 2012

Đài Bắc 1995

Đài Bắc 1995

Đài Loan 40 năm trước – ảnh Doi Kuro

Đài Loan 40 năm trước - ảnh Doi Kuro